Archive for نوامبر, 2012

نوامبر 6, 2012

قتل ستار کمتر از قتل ندا نیست؛ یکی مقتول کف خیابان و یکی مقتول دنیای مجاز

ندا را در زمان حضور خیابانی به زمین انداختند برای ایجاد هراس در دل جنبش. آنزمان وقت حضور در کف خیابان بود و سگان ولایت تمرکز ارعاب را بر خیابان گذاردند. تیرهای بی هدف زدند و حکایت پر صدای کهریزک که همه آنها برای ترساندن من و تو بود از ادامه حضور. امروز اما این بودنها به فضای مجازی سوق یافته و سگان ولایت نیز این مهم را به خوبی می دانند که پاشنه آشیل آنها، اطلاعات است و خبر رسانی. این نقطه ضعف همه حکومتهای توتالیتر است.

ستار بهشتی، وبلاگ نویس و فعال عرصه مجازی را بازداشت کردند و به فاصله کمی، زیر بار شکنجه به قتل رساندند و پس از آن با بی شرمی و مدل قتلهای دهه شصت، به خانواده او خبر داده اند که قبر بخرند و جنازه را تحویل بگیرند.

به باورم این قتل و نحوه نمایش آن، همان ایجاد ارعاب است. می خواهند ما را از حضور در حتی فضای مجاز هم بهراسانند. به هوش باشیم و با انعکاس خبر به جهان -و البته در ایران- اثبات کنیم که ما را ز سر بریده هراسی نیست و تا سرنگونی حکومت ملایان به پیش خواهیم رفت.

Advertisements