Archive for سپتامبر, 2012

سپتامبر 21, 2012

فرخنده باد زاد روز خسرو آواز ایران هنرمندی که در کنار ملتش ایستاد

سیاوش آواز ایران، استاد محمد رضا شجریان، اول مهر ماه، هفتمین دهه عمر پربارش را پشت سر می گذارد.

هنرمندی برآمده از دریای بی کران شعر و ادب و نوای پارسی که چون مرواریدی از دل صدف مردمی هنر دوست روییده است و متواضعانه و تمام قد در کنار فرزندان مام میهن ایستاده است.

شجریان، حنجره و صدای ایران است.

Advertisements
سپتامبر 12, 2012

قابل توجه آقایان هاشمی و خاتمی – دیگر نحوه برگذاری انتخابات مهم نیست؛ اصل نظام جمهوری اسلامی مردود است

گذر کرده ایم. مدتهاست که از این وادی گذشته ایم و دیگر حاضر به بازگشت به عقب نیستیم. آنچه مشکل ما است، نقش ایوان نیست. این خانه از پای بست ویران است. تنها یک راه باقی مانده و یک انتخاب و آن رفراندمی آزاد است بر اصل نظام جمهوری اسلامی و تصمیم جمهور ملت بر خواست و قبول یا رد کلی این نظام. اگر توان ایجاد مسیر بر چنین رسیدن به چنین هدفی مورد خواست هر فعال سیاسی باشد، با او همراهیم در غیر این صورت، همه این دعوا، دعواییست پوچ بر سر لحاف ملا.