Archive for مارس, 2010

مارس 31, 2010

روز 12 فروردين 58 ديکتاتوري نعلين به جاي ديکتاتوري چکمه نشست و امروز ديکتاتوري چکمه نهفته در نعلين مستقر است.

کلي پيش رفته ايم بلانسبت خرچنگ .

 شادروان بختيار هشدارمان داد که ديکتاتوري نعلين صد بار بدتر است از ديکتاتوري چکمه . نشنيديم و به تجربه ، آنرا درک نموديم . 12 فروردين 58 ، پدران و مادران ما بر آن سند صحه گذاشتند و تاوان دادند و تاوان داديم در اين سي ساله با پذيرفتن پارادوکس ابلهانه جمهوري اسلامي .

امروز اما قضيه بدتر هم شده است . با روي کار آمدن تيم سپاهي و مديريت فکري يک جاني تمام عيار چون مصباح يزدي و رهبري يک ضحاک چون سيد علي خامنه اي ، ديکتاتوري جديدي را تجربه ميکنيم . ديکتاتوري چکمه است بار ديگر اما چکمه اي که در نعلين پنهان شده است .

فردا 12 فروردين سي سال پس از آن اشتباه و يا فريب بزرگ است . آيا در پس ذهنمان هم ميگنجد پذيرش و تاييد و حتي مجال دادن به اين شکل جديد ديکتاتوري ؟ به اين فاشيست عريان ؟ قدري بيانديشيم و احساس مسئوليت کنيم در قبال خودمان ، در قبال آينده فرزندانمان و در قبال تاريخ .

Advertisements
مارس 30, 2010

سيزده بدر ، نماد خواست فرهنگ ايراني براي دفع نحسي است و نحس ترين پديده معاصر ولايت فقيه است

فرهنگ بلند ايران ، بي دليل چنين رسومي را سينه به سينه و نسل به نسل حفظ نکرده است . هر جشني و هر رسمي ، به بلنداي قدمت و پيشينه اش ، مغهوم و سنتي را بر دوش ميکشد . سيزده بدر نيز که از معدود جشنهاي باستاني ايران است که تا نسل ما توانسته از گزند وطن فروشان و تماميت خواهان مصون بماند ، از اين قاعده مستثني نميباشد .

روزي و جشني در ابتداي بهار که نحوست زمستان و مشکلات سال پيش را به دشت و دمن ميبري و به رواني آب ميسپاري تا برود . برود به دورها . برود تا نابودي و نيستي .

و زآن پس ، سال نو و شروع نو .

نحسي ميتواند به آن بختکي باشد که بر وطن افتاده است . نحسي ميتواند به آن ضحاکي باشد که روزانه خون اين ملت را به شيشه کرده و بر بساط خماري خود نوش ميکند . نحسي ميتواند در دستگاهي ديده شود که فرزندان مام ميهن را به بند ميکشد و به اسارت ميبرد . نحسي ميتواند نفس ولايت فقيه باشد . نحسي ميتواند اين حکومت خودکامه خون ريز سراپا جهل و فساد باشد .

امسال ، در اين جشن سيزده بدر ، به در از خانه ها ميشويم و با هم عهد ميکنيم و تجديد ميکنيم عهد ديرين را ، که تا شکست کامل اين ديو نحس ، از پاي ننشينيم و شانه به شانه ، همراه و همسنگر ، آبادي و آزادي وطن را باز ستانيم .

دعاي سيزده بدر امسال ما : مرگ بر اصل ولايت فقيه

مارس 26, 2010

زاويه ديد خر به سيزده بدر

سيزده بدر براي ما برکت است

مارس 24, 2010

با استفاده از تجربه گستردگي در چهارشنبه سوري ، اينبار سيزده بدر را به روزي سبز و سياسي بدل کنيم

تجربه موفقيت آميز چهارشنبه سوري ثابت کرد که به دليل گستردگي حضور ملت در آن روز ، امکان برخورد نيروهاي سرکوب نزديک به صفر ميشود . چهار شنبه سوري تمرين بسيار خوبي بود در باز کردن بازي ، پاسهاي بلند و شوتهاي ايستگاهي . در سيزده بدر ميتوانيم از همه اين ويژگيهاي اين تجربه استفاده کنيم و با علم به فلج بودن نيروي سرکوب در صورت گستردگي ، ضمن حفظ استراتژي مبارزات بدون خشونت ، وجهه سياسي اين مراسم را افزايش دهيم .
استفاده از لباسها و نمادهاي سبز ، شعارهاي مقطعي ، استفاده از ابزارهايي زيبا مانند بادکنک سبز و حتي بهره برداري بهينه از سبزه هاي نوروزي در آنروز ، ميتواند عمق جنبش را بالا برد و آنرا نهادينه کند . بايد از هر فرصتي در آن روز براي نشان دادن اعتراضمان استفاده کنيم . شايد هر بساطي که پهن شده در دل طبيعت ، بتواند بر حسب خلاقيت شهروندان دور آن بساط ، به طريقي به گروههاي ديگر اثبات کند که سبز است و معترض به شرايط موجود .
تا سيزده بدر يک هفته اي زمان داريم . هر چه سريعتر پيشنهاد ها را مطرح کنيم تا بتوان بر آنها تمرکز کرد و روز به معناي واقعي سبز و پويا خلق نمود .
مارس 24, 2010

آ سيد علي ، سر جدت اين 13 بدر را زودتر حرام کن ميخواهيم برنامه ريزي را شروع کنيم

همه چيز براي يک روز سبز ديگر آماده است . تنها مانده يک فتوي از جانب رهبر سانديس خوران عالم در حرام دانستن آنروز و اينکه سيزده بدر مبناي عقلي و شرعي ندارد . همين فتوي به تنهايي ميتواند عزم مردم را براي برگزاري باشکوه يک روز ملي تقويت کند تا خداي نکرده کسي خانه نماند و همه بيايند به دامن سبز طبيعت و همينجوري هم نيايند . با نماد سبز و شعار و خلاصه کلي صفا . بدين وسيله از آن بزرگوار درخواست ميگردد يکبار ديگر جاي دوست و دشمن را نشان دهند تا در زمان باقي مانده بتوانيم برنامه ريزي بهتري داشته باشيم . و من ا… توفيق
مارس 24, 2010

ندا عزيز است چون نداي ملت ايران است و ملت ايران با هيچ ملتي سر دعوا و دشمني ندارد

سرود ياد مستان ندهيم . رفتن نامزد ندا به کشور اسرائيل ، نه گناه است و نه مهم . او يک فرد مستقل است که به دعوت يک شبکه خارجي به کشوري سفر کرده است و همان حرفها را زده است که هميشه گفته . او آزادي ايران را خواسته است و گفته بر اين عهد پابرجا و استوار است .
موجي به راه افتاده در نقد اين سفر که حاصلي جز سرود ياد دادن به مستان و فرصت طلبان حکومت جهان ستيز ندارد .
نه سفر ماکان به اسرائيل جرم و گناه است و نه بهره برداري احتمالي جمهوري ولايت فقيه از اين خبر تازگي دارد . ندا ، نداي ايران است . نداي ايران ميماند و نداي ايران به جهان دو خواسته را مخابره کرد با آن چشمان باز :

دموکراسي براي ايران و صلح براي جهان .
 اين ندا را تکرار و تکثير ميکنيم و کاري هم به جو سازي حراميان حکومت نخواهيم داشت .
مارس 23, 2010

کنفرانس مطبوعاتي به مناسبت سي و هشتمين سالگرد فعاليت جامعه بين المللي حقوق بشر – دعوتنامه

به خبرنگاران!

زمان : جمعه 26 ماه مارس 2010-03-26 شروع کنفرانس ساعت 11 صبح
مکان: انستيتوي گوستاو اشترسمن در خيابان لانگه گرابن وگ 68 در شهر بن آلمان

حقوق بشر در جمهوري اسلامي ايران
کنفرانس مطبوعاتي به مناسبت سي و هشتمين سالگرد فعاليت جامعه بين المللي حقوق بشر
با حمايت و زير نظر پروفسور جرسي بوزک رئيس پارلمان اروپا

همکاران گرامي!

جامعه بين المللي حقوق بشر در نظر دارد شما را در جريان وضعيت حقوق بشر در شرايط امروز ايران قرار دهد. ما شما را صميمانه به کنفرانس مطبوعاتي خودمان و سپس يک فوروم در مورد حقوق بشر در ايران که در ساعت 17 آغاز خواهد شد دعوت ميکنيم.
توجه کنيد که کنفرانس مطبوعاتي راس ساعت ۱۱ شروع خواهد شد.
موضوعات و سخنرانان :
حقوق انساني در ايران ٬ امروز و در آينده
مينا احدي فعال مدافع حقوق انساني ٬ کميته بين المللي عليه اعدام و سنگسار – کلن

ساختن يک جامعه مدني در ايران
رضا پهلوي مسئول جنبش براي آزادي ايران

جنبش دمکراسي خواهانه بين المللي براي ايران
علي بابايي مسئول يونايتد براي ايران – دارمشتات

تعقيب بهاييان در جمهوري اسلامي ايران
دکتر امانوئل توفيق از تشکل بهاييان در برلين

آزادي مذهب در ايران
دکتر سعيد آزمايش ٬ مذهب شناس از پاريس

علتهاي ديکتاتوري مذهبي در ايران
دکتر وحيد وحدت خواه از فونداسيون اروپا براي دمکراسي – برلين

گرداننده بحث
مارتين لزنتين سخنگوي جامعه بين المللي حقوق بشر
کنفرانس مطبوعاتي ساعت ۱۲.۳۰ پايان مي ايبد و سپس کنفرانسي در مورد مصر و نقض حقوق بشر در مصر خواهد بود.
<<…>> Einladung zur IGFM-Pressekonferenz
An die Damen und Herren der Medien

Termin: Freitag, 26. März 2010
Beginn: 11.00 Uhr
Ort: Gustav Stresemann Institut, Langer Grabenweg 68, 53175 Bonn

Menschenrechte in der
Islamischen Republik Iran
Pressekonferenz zur 38. Jahreshauptversammlung der
Internationale Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM)
– unter der Schirmherrschaft von Prof. Jerzy Buzek,
Präsident des Europäischen Parlaments –
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM) möchte Sie über die aktuelle Menschenrechtslage in der Islamischen Republik Iran informieren. Wir laden Sie daher herzlich zu unserer Pressekonferenz und zum Forum Menschenrechte im Iran ein (Beginn: 17.00 Uhr).
Bitte beachten Sie, dass die Pressekonferenz um 30 Minuten vorverlegt wurde und jetzt bereits um 11.00 Uhr beginnt.

Die Themen und die Gesprächspartner:

Menschenrechte im Iran, Heute und in Zukunft
Mina Ahadi, Menschenrechtlerin, Internationales Komitee gegen Steinigung und Todesstrafe, Köln
Aufbau einer Zivilgesellschaft im Iran
Reza Pahlavi, Vorsitzender der Bewegung für die Freiheit Irans
Die Internationale Demokratiebewegung für den Iran
Ali Babaei, Vorstand United 4 Iran, Darmstadt
Verfolgung der Bahá’í in der Islamischen Republik Iran
Dr. Emanuel Towigh, Justiziar des Nationalen Geistigen Rates der Bahá’í, Berlin
Religionsfreiheit im Iran
Dr. Seyed Azmayesh, Religionswissenschaftler, Vertreter des Nematollah Sufi Ordens,
Komitee für die Rechte von Studenten und Derwischen im Iran, Paris

Die Ursachen des religiösen Totalitarismus im Iran
Dr. Wahied Wahdat-Hagh, Publizist und Totalitarismusforscher,
European Foundation For Democracy (EFD), Berlin

Initiativen zur Förderung der Menschenrechte im Iran
Martin Lessenthin, Sprecher des IGFM Vorstands, Frankfurt

Die Pressekonferenz wird um 12.30 Uhr beendet. Ab 13.00 Uhr laden wir Sie zur IGFM Pressekonferenz Ägypten ein. Bitte teilen Sie uns auf dem beiliegenden Antwortformular mit, ob Sie an einer der Pressekonferenzen oder an beiden teilnehmen möchten.
Mit freundlichen Grüßen
Sandra Gemsjäger
IGFM Presseabteilung
Tel.: 069–420108–10 oder –0
Fax: 069–420108–33
eMail: kampagnen@igfm.de

Fax Rückantwort
bitte an 069 – 420 108 – 33 oder per eMail an kampagnen@igfm.de
IGFM – Internationale
Gesellschaft für Menschenrechte
Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Borsigallee 9
60388 Frankfurt am Main
Fax 069 – 420 108 – 33
E-Mail: kampagnen@igfm.de

Pressekonferenz
der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM)
Menschenrechte in der Islamischen Republik Iran
38. Jahreshauptversammlung der IGFM
– unter der Schirmherrschaft von Prof. Jerzy Buzek, Präsident des Europäischen Parlaments –

Termin: Freitag, 26. Februar 2010
Beginn: 11.00 Uhr
Ort: Gustav Stresemann Institut, Langer Grabenweg 68, 53175 Bonn

Ich
o nehme an der Pressekonferenz Iran teil.
o nehme an der Pressekonferenz Ägypten um 13:00 Uhr teil.
o möchte ein Interview führen mit _________________________________________
o bitte um weitere Informationen zur IGFM.
o nehme nicht teil.
(Zutreffendes bitte ankreuzen)

Name, Vorname: ___________________________________________________________
eMail Adresse: ____________________________________________________________
Fax: ____________________________________________________________
Bemerkungen: ____________________________________________________________
Hinweis: Sie können uns telefonisch unter 069 – 420108 – 0 oder – 10 erreichen.

مارس 23, 2010

شده ام چوب دو سر گهي . دوستان ميگويند چگونه از ايران اينگونه تند ميروي ؟ مشکوکي – درد نوشته SIGHT

دوستان منع کنندم که چرا دل به تو دادم        بايد اول به تو گفتن که چنين خوب چرايي
عشق به ايران ، عشق به آزادي و آبادي ايران ، بر آنم داشته تا جوهري در قلم هست و خوني در رگ ، از پاي ننشينم و هر آنچه در بضاعتم است به ميدان آورم . شايد بيش از بضاعت گاهي راه آمده ام و لافي زده ام که البته در جنگ ، صلاح ميدانم . گاهي کد هاي اشتباه داده ام براي بقا که نداند آنکه شب هنگام بر در ميکوبد ، نور را در کجاي خانه نهان کرده ام . گاهي خلاف جمع گفته ام که البته بر اساس ايده و آرمان خودم است و نگفتن را گناهي بيشتر ميدانم تا گفتن مجيز و همراهي ظاهري را .
بيش از 800 لينک زده ام در فضاي بالاترين که حداقل 600 تاي آن به قلم خودم است و توليد محتوا و از همه آنها دفاع ميکنم که هيچ کدام را بي دليل ننوشته ام .
از قضيه 22 بهمن و لينکهاي تندي که در رد پيشنهاد تروا داده بودم تا برسد به آن روز کذايي و بعدالظهر آنروز که نوشتم اين هديه اي بود که حکومت تقديم شد ، ديگر به راستي شدم عامل مشکوک و از سوي عزيز ترين دوستان محکوم شدم به نفاق و حيله گري و گاها مزدوري حکومت .
از ايراداتي که بر من وارد ميکنند ، يکي هم اين است که چگونه من در ايرانم و اين چنين راحت و شفاف مينويسم آنچه به ذهن معيوبم ميرسد و تا کنون هم گير نيفتاده ام . گويي مزيتي شده است بازداشت شدن و در دام پوسيدن .
بر دوستان خرده اي نميگيرم که فضاي فاشيستي حاکم و پنهان شدن ما پشت اين نامهاي کاربري و تناقضات حاصله ، هزار مشکل دارد و يکي هم همين حس بي اعتمادي است .
تنها بسنده ميکنم بر اين خاطره که چند ماه پيش ، وصيت نامه اي نوشتم که لينک آنرا در بالاترين هم گذاشتم تا در صورتي که به محاق رفتم ، نقشي بماند تا يادمان نرود که سايت ، دلي کوچک داشت اما همان را هم وقف نام بزرگ ايران و آرمان آزادي کرده بود .
لينک وصيت نامه را تکرار ميکنم تا به خودم ياد آوري کنم که :
تا آخر ايستاده ام

مارس 23, 2010

اولين مناسبت سبز 89 ، روز سبز طبيعت است . سيزده بدر ايران

پيروزي زيباي چهارشنبه سوري ، درس بزرگي به ما داد . بايد در زمين خودمان و با مناسبتهاي ملي و تقويمي خودمان به مصاف حکومت ايران ستيز برويم . روز سبز طبيعت در راه است . در اين روز ميتوانيم با نمادها و نشانهايي سبز چون سياستمان و با افکار و انديشه هايي به سبزي طبيعت ، يکبار ديگر قدرت ايران و ايراني بودن را در قالب مبارزات بدون خشونت به عرصه ظهور برسانيم .
در چنين روزهايي است که جنبش علاوه بر نهادينه شدن ، رنگ و بويي ملي ميگيرد و قلبهاي ما را به هم نزديک ميکند . دقيقا همان مولفه هايي که اين حاکمان بي وطن را به هراس مي اندازد .
مراقب باشيم که تعطيلات نوروز ، حواس ما را از مطالباتمان پرت نکرده و به حکومت اجازه بازيابي ندهد .
در ديد و بازديدهاي نوروزي به يکديگر ارزش اين روز و دلايل برتري مطلق جنبش در چهارشنبه سوري را ياد آور شويم و دعوت به سبز شدن در سبز ترين مناسبت پيش رو را پيشه کنيم .
مارس 22, 2010

دروغگو خائن است و خائن ترسو است و ترسو امواج ماهواره را هم بر نميتابد

مدتي است که هيچ يک از کانالهاي فارسي زبان ماهواره اي مانند صداي آمريکا و BBC را دريافت نميکنيم .
درها را بسته اند . صدا و سيماي ملي به ميلي تغيير کرده است . به ميل حاکمان نمرودي دوران . مطبوعات  را که قربانش . فعلا که در به دليل آنکه همه چيز آرومه ، در تعطيلات نوروزي به سر ميبرند و پيش از آنهم بيشتر بايد به دنبال ننوشته ها ميگشتيم تا نوشته ها .
هر صداي منتقدي را محکوم به سکوت کرده اند و هر تريبون مستقلي را دستور به خاموشي داده اند .
در فضاي وب ، فيلترينگي ميلياردي انداخته اند و در فضاي جامعه ، بذر سکوت رعب و وحشت را .
اگر اينها از نتايج ظهور و بسط فاشيسم نيست ، پس چيست ؟
اگر دروغي در کار نباشد از شنيدن حرف ديگري چه باک ؟
آي دنيا ، به داد اين ملت برسيد که در حال خفقان است . خفقان .